SCB2000

610-2-Clouddatatransmission.png

Bulut veri iletimi

610-2-Powerlinecommunication.png

Güç hattı iletişimi

610-2-IntegratedGPRSmoduleoptional.png

Entegre GPRS modülü isteğe bağlı

610-2-Inbuiltsinglethreephase.png

Dahili tek / üç fazlı

SCB2000 (Solar İletişim Kutusu) şu bileşen bölümlerini entegre eder: bir PLC iletişim kartı, bir veri toplama Ezlogger Pro kartı, bir GPRS modülü (isteğe bağlı), bir fiber halka ağ anahtarı (isteğe bağlı) ve bir üç fazlı/tek fazlı anahtar .