VSN800 Weather Station

Hava İstasyonu sistemi, sahanın meteorolojik koşullarını ve fotovoltaik panel sıcaklığını gerçek zamanlı şekilde otomatik olarak izler ve sensör ölçümlerini veri merkezine iletir. Beklenen performansı ve fiili performansın beklenen performansa oranını hesaplamak için sahanın ışınım ve sıcaklık verileri gereklidir.

Weather Station Meteorolojik Ölçüm Sistemi, bir Meteorolojik Modül (MM) ve bir Güç Dağıtım ve Haberleşme Modülü (PDCM) içerir.

Weather Station kurulum ve kullanım için hazır olarak teslim edilir; yalnızca kurucunun tek yapması gereken modülleri kullanıcı tarafından sağlanan direğe mekanik olarak monte etmek, AC gücü PDCM’ye bağlamak ve otomatik bir sistem yapılandırma işlemini başlatmaktır. Özel alet, yazılım veya yerinde kalibrasyon yapılması gerekmez.

Öne çıkanlar

  • Temel ve gelişmiş sensör setleri için sunulan iki model
  • VSN800-12, temel bir sensör seti içerir: ortam sıcaklığı, güneş ışınımı ve modül arkası sıcaklığı
  • VSN800-14, ilave gelişmiş sensörler içerir: dizi grubu düzlemi parlaklığı ve rüzgar yönü ve hızı
  • Sensörler, veri toplama ünitesi ve RS-485 haberleşme tek bir ünitede
VSN800 Weather Station